Специално предложение Спирачна система

10 Август 2020

При достигане на оборот равен или по-голям от 960 лв. с ДДС от части по спирачна система за леки и лекотоварни автомобили, получавате ПОДАРЪК - АКТИВНА ХЛАДИЛНА ЧАНТА